ZUS za studenta – kiedy płacimy?

31 października 2018 o 22:50

pracujący-studentWielu uczniów szkół oraz studentów nie tylko się uczy, ale również jednocześnie pracuje. Kiedy student jest już zatrudniony to jak wygląda sprawa składek ubezpieczeniowych Jaką umowę wybrać by zatrudnienie studenta wyszło korzystnie.

studenciKorzyścią w zatrudnieniu studenta dla przedsiębiorcy jest brak konieczności opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Mowa o osobach na podstawie umowy zlecenie, agencyjnej lub umowy o świadczenie usług. Takie przywileje dotyczą trzech grup osób uczących się. Mowa o uczniach gimnazjów, uczniach szkól ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych oraz studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Należy pamiętać, iż studenci studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych nie są traktowani przy zatrudnieniu jako studenci. Przy zatrudnianiu studenta warto sprawdzić jego wiek i ważność legitymacji studenckiej. Od tego zależy czy pracodawca płaci składki za studenta, czy nie. Jak wygląda sprawa w przypadku studenta pracującego na podstawie umowy zlecenie? Właściciel firmy zatrudniający studenta na umowę zlecenia nie zawsze jest zwolniony z płacenia za niego składek do ZUS. Obowiązek zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego powstaje: w dniu ukończenia przez niego 26-go roku życia oraz dnia następnego w przypadku wykreślenia go z listy studentów lub obrony pracy magisterskiej, nawet jeśli nie ma jeszcze 26 lat.

studentkaW przypadku zatrudnienia studenta na podstawie umowy o pracę będzie on podlegał obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom. Mowa tutaj o emerytalnym, chorobowym, rentowym oraz wypadkowym. Tutaj niestety nawet nie ma znaczenia jaki jest wiek studenta czy osoby uczącej się. W przypadku osób do 26 roku życia bardziej opłacalne dla przedsiębiorcy będzie zatrudnienie studenta na umowę zlecenie. Należy jednak jeszcze pamiętać, iż należy posiadać dowód na to, że dana osoba jest studentem, dlatego potrzebne będzie albo zaświadczenie z dziekanatu albo ważna legitymacja studencka. Należy jednak pamiętać, iż na obowiązek opłacania składek do ZUS nie wpływa fakt, iż student jednocześnie zatrudniony jest w innym zakładzie na podstawie umowy o pracę. W dalszym ciągu w miejscu, gdzie zatrudniony jest na podstawie umowy zlecenia, pracodawca nie musi odprowadzać składek ZUS.