Zmiany na uczelniach

30 listopada 2018 o 22:37

uniwersytetOd 1 października 2018 roku weszły dość istotne zmiany na każdej uczelni w Polsce. Kolejne zmiany będą wchodziły w najbliższych miesiącach. Czego one dotyczą? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

uniwerekOd 1 października 2018 władze uczelni w Polsce będą ustawowo zobligowane do tego, aby zapewnić studentce w ciąży możliwość odbywania studiów w ramach indywidualnego toku nauczania. W takcie pierwszego roku od przyjścia na świat dziecka zarówno ojciec, jak i matka (posiadający status studentów) będą mogli skorzystać z urlopu dziekańskiego czy rektorskiego. Do tej pory zależało to od decyzji uznaniowej dziekana. Dodatkowo wchodzi również w życie obowiązek posiadania przez wszystkie uczelnie (zarówno publiczne i niepubliczne) elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP). Również od października uczelnie będą władne do tworzenia federacji. W listopadzie również nastają zmiany. Do 30 listopada nauczyciele akademiccy, którzy są zatrudnieni na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym będą musieli złożyć deklarację o przypisaniu się do dziedziny i dyscypliny, w której prowadzą działalność naukową.

kampus-studencki1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie większość przepisów dotyczących finansowania uczelni. Od tej daty uczelnie będą otrzymywać subwencje a nie dotacje. Uczelnia będzie więc decydować, w jakich proporcjach podzieli środki na badania naukowe, dydaktykę, administrację, potrzeby wewnętrzne. Od 1 stycznia zaczną obowiązywać także nowe przepisy dotyczące podwyżek płac minimalnych i podwyżek przewidzianych w budżecie krajowym. Do stosunków pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni przed 1 października, oraz tych którzy zostaną zatrudnieni w okresie od 1 października do 31 grudnia 2018 r. będą stosowane dotychczasowe przepisy. Zmiany będą również dotyczyły kredytów studenckich, teraz o kredyt będzie można ubiegać się w dowolnym momencie, a nie jak do tej pory tylko w określony miesiącach roku.