Uniwersytet Jagielloński – krótka historia

31 grudnia 2018 o 14:19

uniwersytet-jagiellońskiUniwersytet Jagielloński w Krakowie to jedna z najstarszych uczelni w Europie oraz najstarsza uczelnia w Polsce. Został on ufundowany 12 maja 1364 roku przez króla Kazimierza Wielkiego, wtedy to składał się on z trzech wydziałów: sztuk wyzwolonych, medycyny oraz prawa.

jagiellonkaPo śmierci króla uczelnia przestała istnieć. Uniwersytet wrócił do życia dopiero za sprawą króla Władysława Jagiełły 26 lipca 1400 roku. Struktura Uniwersytetu została uzupełniona o wydział teologiczny. w XV wieku nastąpił rozwój Jagiellonki. W 9jej ławach zasiadali studenci z całej Europy – studiowali tutaj Anglicy, Czesi, Niemcy, Litwini, Rusini, Francuzi, Włosi, Hiszpanie, a nawet Tatarzy. W XVI wieku nastąpił kryzys kiedy to rozwój innych uniwersytetów doprowadził do ustania napływu studentów zagranicznych. Uniwersytet nabrał charakteru mieszczańskiego w momencie gdy piastowanie wyższych stanowisk w państwie zależało o9d pochodzenia, a nie od wykształcenia. Powstanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku całkowicie odmieniło oblicze uczelni. Komisja posłała do Krakowa księdza Hugona Kołłątaja, który miał zreformować uczelnię. Wprowadził on całkowicie nowe zasady – zlikwidowano wszystkie wydziały powołując w ich miejsce dwa kolegia: fizyczne (matematyka, fizyka oraz medycyna) i moralne (teologia, prawo oraz literatura). Po trzecim rozbiorze Polski gdy Kraków został włączony do Austrii zmieniono nazwę Uniwersytetu na Szkołę Główną Krakowską. Gdy powstało Wolne Miasto Kraków profesorowie Uniwersytetu odgrywali w nim bardzo dużą rolę polityczną, Uniwersytet był dostępny dla Polaków z Austrii, Rosji oraz Prus. Od 1817 roku uczelnia nosi dzisiejszą nazwę: Uniwersytet Jagielloński.

uniwersytet-krakówPo likwidacji Wolnego Miasta Krakowa oraz włączenie miasta ponownie do Austrii Uniwersytet zorganizowano na wzór austriacki, a językiem wykładowym stał się język niemiecki. Przełom nastąpił w drugiej połowie XIX wieku kiedy to Austria przyznała Polakom w Galicji autonomię. Ponownie na Uniwersytecie językiem wykładowym stał się język polski. Odzyskanie niepodległości przez Polskę w roku 1918 roku Uniwersytet rozwijał się w najlepsze – studiowało na nim ponad 4000 studentów. W trakcie II wojny światowej w 1942 roku rozpoczęto na Uniwersytecie tajne nauczanie które objęło niecałe 800 studentów, wśród nich był Karol Wojtyła późniejszy papież Jan Paweł II. W 1945 roku na rok akademicki wpisało się ponad 5 tysięcy studentów wśród nich była między nimi Wisława Szymborska późniejszą laureatka Nagrody Nobla. W 1948 roku wszystko się odmieniło. Władze komunistyczne uniemożliwiły pracę niektórym znanym uczonym. W 1968 oraz 1981 roku przez Uniwersytet przyszły fale demonstracji studenckich przeciwko reżimowi komunistycznemu. Obecnie Uniwersytet Jagielloński posiada 16 wydziałów w tym 3 wydziały medyczne. Kształci się na nim około 50 tysięcy studentów rocznie z czego około 65% to kobiety.