Gdzie studiować medycynę?

30 września 2015 o 14:44

stuentkaW rankingu „Perspektyw” na najlepszą uczelnię medyczną 2015 roku zajęła drugie miejsce. Jest najstarszą uczelnią medyczną w Polsce. To największa polska publiczna uczelnia medyczna, która prowadzi kształcenie na aż czternastu kierunkach i jednej specjalności, a także oferuje studia podyplomowe, studia doktoranckie i kursy dokształcające i specjalizujące, czyli kształcenie ustawiczne. To Warszawski Uniwersytet Medyczny.
W swych murach kształci prawie dziewięć tysięcy studentów, z czego ponad sześćset osób to obcokrajowcy. Kadra dydaktyczno-naukowa to stu pięćdziesięciu profesorów tytularnych, a ogólnie to blisko 1,5 tysiąca pracowników.

A może studia w UK?

30 sierpnia 2015 o 12:30

studiaChoć kierunek Wielka Brytania wciąż jest modny i niezwykle popularny, to coraz częściej młodzi ludzie rozpatrują podróż na wyspy pod kątem zdobycie nie tylko pieniędzy, ale i wiedzy. Studia w Wielkiej Brytanii cieszą się coraz większą popularnością wśród młodzieży. Studiowanie za granicą jest rozpatrywane jako lepszy start na przyszłość, lepsza edukacja, lepsze warunki socjalne i możliwość podjęcia ciekawszej, lepiej płatnej pracy. Część przyszłych studentów wiąże swoje późniejsze życie zawodowe i prywatne właśnie z ziemią angielską, a nie z Polską. I to powinno smucić.

Stypendium zagraniczne – nauka i przygoda

29 maja 2015 o 13:00

nauka-za-granicaWielu studentów poważnie rozważa wyjazd za granicę kraju, by w sezonie letnim coś sobie dorobić, by przywieźć trochę pieniędzy, które przydadzą się w kolejnym roku akademickim. Podejmowanie się pracy w przerwie w nauce, ale i w jej trakcie, jest bardzo powszechne. Na dodatkowy grosz pracują zarówno studentki jak i studenci. Na szczęście dla tych żaków, którzy lubią podróżować, poznawać nowe miejsca, kultury i ludzi, ale nie lubią „odpuszczać” sobie nauki, doskonałym rozwiązaniem jest stypendium zagraniczne.

Stypendium od Ministra

29 kwietnia 2015 o 11:00

stypendium-od-rzaduPowszechnie wiadomo, że studenci nie mają bogatego budżetu, by utrzymać się na studiach poza miejscem zamieszkania. A przecież chciałoby się jeszcze na imprezę pójść czy do kina, a dziura budżetowa czasem staje się nie do ogarnięcia. Wyjść z takiej sytuacji jest kilka. Można na przykład poszukać pracy i dorobić sobie, można także zacisnąć pasa i zrezygnować z dodatkowych przyjemności. Jednak coraz ciekawszym i atrakcyjniejszym wyjściem z takiej trudnej sytuacji jest… nauka. Tak! Wystarczy poświęcić się temu, po co się poszło na studia (i nie chodzi tu o imprezowanie) i pozgłębiać wiedzę, po udzielać się naukowo. Taka postawa może zaprocentować w postaci dodatkowych pieniędzy, czyli stypendium. Oprócz stypendium socjalnego, które stawia wymóg osiągania pewnych progów dochodowych, studenci mogą starać się o stypendia naukowe.

Szkoła Główna Handlowa cz.2

30 marca 2015 o 22:06

sghSzkoła Gówna Handlowa w Warszawie jest jedną z najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce, gdzie studenci mogą skorzystać z szerokiego wachlarza zajęć dodatkowych oraz mają do wykorzystania liczne ogłoszenia o stażach czy praktykach w wielkich korporacjach w Polsce i zagranicą. Na ten sukces Szkoła pracowała już przed wojną. Czasy powojenne to rozwój uczelni oraz poszerzanie jej oferty edukacyjnej.