Stypendium zagraniczne – nauka i przygoda

29 maja 2015 o 13:00

nauka-za-granicaWielu studentów poważnie rozważa wyjazd za granicę kraju, by w sezonie letnim coś sobie dorobić, by przywieźć trochę pieniędzy, które przydadzą się w kolejnym roku akademickim. Podejmowanie się pracy w przerwie w nauce, ale i w jej trakcie, jest bardzo powszechne. Na dodatkowy grosz pracują zarówno studentki jak i studenci. Na szczęście dla tych żaków, którzy lubią podróżować, poznawać nowe miejsca, kultury i ludzi, ale nie lubią „odpuszczać” sobie nauki, doskonałym rozwiązaniem jest stypendium zagraniczne. Większość uczelni wyższych w Polsce ma nawiązaną współpracę z kilkoma na raz ośrodkami naukowymi w Europie, a nawet na świecie. To świetna okazja by połączyć przyjemne z pożytecznym. Wyjazd na stypendium zagraniczne to świetna okazja do poznania nowych ludzi, systemu nauki, miejsc.
Oprócz uczelnianych wymian studenckich, ambitni żacy mogą skorzystać z programu stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program ten skierowany jest do tych studentów, którzy zgłębiają wiedzę na kierunkach artystycznych. Wymiana opiera się o dwustronny Program o Współpracy Kulturalno-Naukowstudiaej.
Stypendium dotyczą kilkumiesięcznych staży artystycznych, naukowo-badawczych lub studiów podyplomowych realizowanych poza granicami kraju. W ramach niniejszych stypendiów możliwe jest uczestnictwo studentów ostatnich lat kierunków artystycznych oraz ich absolwentów. Zaznacza się, iż muszą to być absolwenci szkół podlegających pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ministerstwo podkreśla, iż to student ma znaleźć dla siebie placówkę zagraniczną, którą może być instytucja artystyczna lub naukowa, przygotować wszelkie niezbędne dokumenty do aplikowania o przyjęcie na nią. Stypendium będzie przyznane tylko tym osobom, które wskażą jednostki publiczne/państwowe, tj. nie finansowanie ze środków prywatnych. Odpadają także pieniądze na prywatne lekcje. Kandydaci nie powinni przekraczać 35-roku życia. Takie wymogi wiekowe stawia większość państw, z którymi podpisana jest umowa o Programie. Jak podkreślają pracownicy Ministerstwa, wszystkie kierunki artystyczne są traktowane na równi, żaden nie jest faworyzowany, a student może ubiegać się w danym roku o stypendium na wyjazd do jednego kraju, do jednej placówki.stypendium Na stronie internetowej Ministerstwa dostępne są szczegóły ubiegania się dotacji na wyjazd.
Podróżować i uczyć się za pieniądze od państwa? Nic bardziej kuszącego! Ta oferta skierowana jest do studentów i absolwentów kierunków artystycznych, jednak poszczególne Ministerstwa oferują szereg środków pomocowych dla młodych ludzi, z których warto skorzystać. Przecież okres studiów nazywany jest najbardziej beztroskim i wolnym czasem w życiu człowieka, a stare przysłowie mówi „czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. Warto więc czerpać z możliwości, jakie dają stypendia zagraniczne, bo jeśli nie teraz, to kiedy?