Stypendium polsko-francuskie

30 grudnia 2016 o 23:35

paryz-eiflaWszystkie osoby, które są zainteresowane uzyskaniem tytułu doktora lub odbycia nauki na ostatnim roku studiów we Francji, mają czas do 5 marca 2017 roku na złożenie odpowiednich dokumentów, by starać się o stypendium polsko-francuskie. Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki stypendium ufundowanemu przez rząd francuski. O takie pieniądze na kształcenie się we Francji mogą starać się młodzi naukowcy ze wszystkich dziedzin nauki prócz medycyny i nauk artystycznych.
Aby móc uczyć się na ostatnim roku studiów na jednej z wybranych przez siebie uczelni francuskich należy spełnić określone wymagania, do których należą między innymi posiadanie obywatelstwa polskiego, dobra znajomość języka francuskiego lub angielskiego o ile na wybranym kierunku jest możliwość pobierania nauk w tym języku. paryz-francjaDo tego należy posiadać dyplom ukończenia studiów, które pozwolą na kontynuację studiów wyższych w tym kraju oraz ukończenie co najmniej czterech lat studiów. Student lub absolwent powinien aplikować na studia z poziomu BAC+5 (Master 2, MSc, MA, itp.). No i oczywiście pozytywny wynik zależy także od złożenia kompletu odpowiednich dokumentów.
Stypendium otrzymuje się na okres od 1 do 10 miesięcy, a w skład tejże pomocy finansowej wchodzą takie świadczenia jak ok 767 euro za każdy spędzony miesiąc we Francji, które przelewane są na konto bankowe założone we Francji. Do tego stypendium pokrywa koszty wpisowego na uczelnię, ubezpieczenia, w tym wykupu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby otrzymujące francuskie stypendium otrzymają także fory w przyznawaniu miejsc w akademiku. Kiedy jednak zdecydują się na wynajęcie mieszkania na własną rękę, będą mogli starać się o refundację tychże kosztów. Jeśli stypendium, które otrzyma student przekracza 3 miesiące, rząd francuski ufunduje mu dodatkowe 700 euro, które student otrzyma na konto w kilka dni od rozpoczęcia pobytu we Francji. Należy jednak pamiętać, że koszty podróży między Polską a Francją leżą już po stronie studenta.
paryzCiekawą możliwością jest zrobienie doktoratu przy współpracy z dwoma promotorami jednocześnie – polskim i francuskim. Stypendium będzie trwało od 1 do 5 miesięcy w ciągu każdego roku akademickiego przez okres maksymalnie 3 lat studiów doktoranckich lub 15 miesięcy.
Możliwość ubiegania się o stypendium naukowe czy socjalne za granicą to duże ułatwienie i pomoc młodym ludziom podejmującym naukę zagranicą. Do tego studia doktoranckie są dość kosztowne nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach. Dlatego inicjatywy jak ta rządu francuskiego są bardzo dobrym sposobem na uzupełnienie, podreperowanie budżetu studenta czy młodego naukowca. Do tego doświadczenie zdobyte zagranicą, na innej uczelni, bycie pod opieką kadry międzynarodowych badaczy czy naukowców jest niepowtarzalną szansą na rozwój i czerpanie dobrych wzorców, inspiracji i doświadczeń dla młodego człowieka.