Studenckie życie na kredyt

31 października 2015 o 22:39

bankŻycie studenckie nie jest tanie, o czym przekonują się tysiące studiujących młodych ludzi każdego roku. Koszty utrzymania, w tym akademik lub stancja, wyżywienie, książki, dojazdy, i tak dalej, mocno nadwyrężają budżet zarówno studenta, ale i bardzo często jego rodziny, a dokładniej rodziców. Ponieważ życie pisze różne scenariusze, nie zawsze można liczyć na pomoc rodziców, a rozpoczynając naukę w obcym mieście, mogą wystąpić trudności z podjęciem zatrudnienia, zwłaszcza, gdy nie zna się miasta.
Dlatego też młodzi ludzie coraz chętniej korzystają z możliwości wzięcia tak zwanego kredytu studenckiego. Ten instrument finansowy skierowany jest do osób, które rozpoczęły naukę przed ukończeniem 25 roku życia jako studenci lub do doktorantów. Kredyt ten jest nisko oprocentowany, co podnosi jego atrakcyjność oraz ułatwia spłacanie. Niski koszt jest związany do dopłatami z budżetu państwa do oprocentowania kredytu, który jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Listę banków można odnaleźć na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podobnie jak listę wymaganych dokumentów, terminy ich składania oraz inne ważne informacje.
Jeśli ktoś jednak myśli, że zaciągnięcie takiego kredytu szybko może przynieść wymierne zyski, gdy odłoży się daną kwotę na lokatę lub wysoko studiaoprocentowane konto oszczędnościowe, to jest w błędzie. Kredyt studencki bowiem udzielany jest na okres maksymalnie 6 lat dla studentów oraz 4 dla doktorantów. Nie jest on jednak wypłacany jedną transzą w pełnej kwocie, a rozdzielony jest na miesiące i przypomina bardziej wypłatę lub stypendium niż kredyt. Wysokość raty corocznie ustala Ministerstwo. I tak dla przykładu w ubiegłym roku akademickim 2014/2015 rata miesięczna wynosiła 600 zł. Dodatkowo transze kredytu wypłacane są przez 10 miesięcy, a nie przez 12.
Jak w przypadku innych kredytów tak i przy studenckim, kredytobiorcy mają szereg obowiązków względem kredytodawcy. Student, który zaciągnie kredyt studencki, zobowiązany jest do przedstawiania ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej do 31 października i 31 marca. W sytuacji studiowania za granicą, przedstawia się zaświadczenie o odbywaniu studiów. Student lub doktorant ma obowiązek także kredytpowiadamiać bank o zdarzeniach skutkujących wydłużeniem okresu studiów, na przykład niezaliczenie semestru, wziętym urlopie, etc. W takich sytuacjach kredytobiorca ma prawo do złożenia wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. W przeciwnym razie okres ten nie ulegnie wydłużeniu i będzie obowiązywał zgodnie z zawartą umową. Student lub doktorant musi także powiadomić bank o utracie statusu studenta/ doktoranta, co może być wynikiem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów/ doktorantów.
Wielkim plusem kredytów studenckich jest także możliwość zawieszenia ich spłaty. Może to nastąpić w wyniku przypadku losowego, uniemożliwiającego spłatę kredytu lub trudnej sytuacji finansowej/ materialnej. Okres zawieszenia spłaty kredytu może być zawieszony maksymalnie na 12 miesięcy.