Rozliczenie studenta z ulgą

28 grudnia 2015 o 20:41

student-podatki-swinkaZbliża się koniec roku kalendarzowego, zatem powoli należy zacząć myśleć o rozliczeniu podatkowym za 2015 rok. Tymczasem studenci w utrzymaniu się na studiach, zwłaszcza w obcym mieście, radzą sobie jak mogą. W grę wchodzi finansowanie od rodziców czy najczęściej praca dorywcza w restauracji czy sklepie. Czy w związku z tym mają obowiązek rozliczenia się z fiskusem za dochody w mijającym już roku? Jakie formularze PIT powinien wypełnić student, by w prawidłowy sposób wyjaśnić swoją sytuację finansową?
Czytając dokładnie i analizując zapisy ustawy o PIT okazuje się, że osiąganie przez osobę fizyczną przychodu, jakiegokolwiek, choćby najmniejszego, rodzi obowiązek podatkowy. Ważne jest jednak rozumienie pojęcia dochodu. student-podatek-kalkulatorW prawie podatkowym dochód oznacza stosunek pracy, działalność gospodarczą, najem, działalność wykonywaną osobiście. Przy czym działalność wykonywana osobiście rozumiana jest jako wykonywania usług na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia, stypendia sportowe, przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych. Zatem jeśli student ma na swoim koncie zawodowym którąkolwiek z powyższych umów lub wykonaną działalność, ma obowiązek złożyć PIT 37 i rozliczyć się z państwem.
Są jednak i dobre strony, które zwalniają studenta od składania zeznania rocznego do fiskusa. Zgodnie bowiem z artykułem 21 ustawy o PIT żak nie musi odprowadzać podatku od stypendium naukowego i za wyniki w nauce, w tym również stypendium doktoranckie i otrzymane na podstawie przepisów o stopniach naukowych. W przypadku, gdy student otrzymuje stypendium z innego państwa, zobowiązany jest do zapoznania się ze szczegółowymi przepisami, regulującymi sprawy podatkowe i stypendialne.
student-podatki-urzad-skarbowyRównież za stypendia socjalne i inne świadczenia pomocy materialnej dla studentów, doktorantów oraz innych osób uczących się nie trzeba płacić podatków. Liczy się w tej kategorii pomoc z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych uczelni i szkół. Zwolnieniem od podatku jest także między innymi dopłata do zakwaterowania czy do posiłków, a także zapomogi.
Jednak student ma obowiązek zapłacenia podatku w przypadku gdy otrzymuje stypendium przyznawane przez samorządy i organizacje pozarządowe, takie jak na przykład stowarzyszenia, fundacje czy jednostki organizacyjne kościołów. Jednak ustawodawca przewidział limit wysokości, od której kwota zaczyna podlegać opodatkowaniu. Wynosi on 380 zł. Student będzie musiał także wypełnić i złożyć PIT w sytuacji, gdy wartość świadczeń otrzymanych od uczelni, związanych z praktykami zawodowymi, przekroczy kwotę 2.280 zł. Od prywatnego stypendium również nie obowiązuje zwolnienie podatkowe.