Program Rozwoju Kompetencji

22 września 2014 o 13:30

uniwersytetWłaśnie startuje nowy rządowy program mający pomóc studentom w przyszłości na rynku pracy. Studenci mają się uczyć przedsiębiorczości, zarządzania, efektywnej komunikacji czy skutecznego rozwiązywania problemów. Na ten cel polski rząd przekaże ponad miliard złotych do końca 2020 roku.
Program ma wspomóc naukę nie tylko przedsiębiorczości, ale również kompetencji zawodowych i interpersonalnych oraz analitycznych, które mają w znacznym stopniu pomóc studentom na rynku pracy. Program ma zastąpić dotychczasowy program kierunków zamawianych 2008-2013. Jak wskazuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Program Rozwoju Kompetencji wzmocni pozycję studentów na rynku pracy. Sami pracodawcy podkreślają, że absolwenci szkół wyższych posiadają szeroką wiedzę teoretyczną, jednak gorzej u nich z kreatywnością, umiejętnością analitycznego myślenia, a także mają problemy z prawidłową komunikacją. Taka sytuacja mocno utrudnia absolwentom start na rynku pracy, dlatego program ma to zmienić. Dodatkowo program ma wspierać nowoczesne metody nauczania, interdyscyplinarność studiów, a także wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Na sam pilotaż programu przeznaczono 50 milionów złotych. Zajęcia doskonalące wspomniane już umiejętności mają być prowadzone przez szkoły wyłonione w konkursach. Weźmie w nich udział 39 uczelni i szkół wyższych, w tym 21 publicznych oraz 18 niepublicznych. Uniwersytety będą siłą napędzającą omawiany program, a przodownikiem wśród nich medycynama być Uniwersytet Wrocławski. Uzyskane w ten sposób środki przez uczelnie mają zostać przeznaczone na włączenie pracodawców w realizację programu, kształcenie, staże i warsztaty oraz doradztwo zawodowe dla żaków ostatnich lat studiów.
Dotychczasowy Program Kierunków Zamawianych został podsumowany pozytywnie. Zyskali na nim nie tylko sami studenci, ale również uczelnie i pracodawcy. W ramach programu od początku roku 2008 wspierano studia, które były uznane przez ekspertów za kluczowe dla konkurencyjności polskiej gospodarki. W jego ramach między innymi udostępniano stypendia motywacyjne dla studentów w wysokości do 1000 zł miesięczni oraz znacznie zwiększono liczbę studentów na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych. Co czwarta uczelnia, która uczestniczyła w Programie Kierunków Zamawianych konsultowała się z pracodawcami co do zasadności powstawania dodatkowych miejsc na studiach. Nieco poniżej 50% uczelni studenciwspółpracowało z kilkoma pracodawcami, a 17% pochwaliło się współpracą z więcej niż dwudziestoma przedsiębiorstwami.
Pozostaje tylko życzyć, aby najnowszych program zakończył się sukcesem, poprawiając sytuację na rynku pracy. Polska gospodarka będzie potrzebowała dobrze wykształconych, młodych ludzi, ale w szczególności osób kreatywnych, innowacyjnych i pomysłowych. Program Rozwoju Kompetencji ma pomagać młodym ludziom w osiągnięciu tego celu.