Klika porad dla studenta szukającego pracy

31 października 2017 o 22:43

studenciWielu przedsiębiorców z chęcią zatrudnia studentów i w wielu przypadkach szuka tylko i wyłącznie studentów. Jest to oczywiście związane z pewnymi ulgami jakie otrzymuje. Na co jednak powinien zwrócić uwagę student przed podjęciem swojej pierwszej pracy? Oto kilka porad.
Student czy to studiów publicznych czy prywatnych to łakomy kąsek dla pracodawcy, dlatego małe firmy sięgają po tę grupę społeczną, ale również wielkie korporacje. Dlaczego? Ponieważ zgodnie z art. 6 ust 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, student zatrudniony na podstawie umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług do ukończenia 26 roku życia nie podlega ubezpieczeniom płaconym do ZUS. Dzięki takim przepisom studenci to „tańszy” pracownik niż regularna osoba. Jak to można wykorzystać? Na przykład do wynegocjowania nieco wyższych zarobków, oczywiście w dalszym ciągu relatywnie niższych niż zatrudnienie studenta. Taki układ i tak będzie się opłacał pracodawcy, a my możemy przytulić nieco więcej grosza. Kolejną sprawą jest forma zatrudnienia. Student może być zatrudniony na podstawie umowy studentkazlecenie, o dzieło lub np. umowy o pracę. Pierwsze dwie formy zatrudnienia reguluje kodeks cywilny. Ostatnia forma to już wyższa szkoła jazdy i w grę wchodzi kodeks pracy, który nakłada dużo większy reżim na pracodawcę, ale również obowiązki na samego pracownika. Podstawowymi różnicami pomiędzy umowami regulowanymi przez kodeks cywilny a tą z kodeksu pracy to płatne urlopy, wynagrodzenie za czas choroby, czy urlopu oraz okres wypowiedzenia który uzależniony jest od stażu pracy (wszystkie te benefity zapewnia umowa o pracę). Kolejną ważną sprawą jest pensja minimalne oraz minimalna stawka godzinowa. Informacje na ten temat możemy znaleźć w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, a dokładniej w rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącego minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej. Od nowego roku wynosić będą one odpowiednio 2100 zł oraz 13,70 zł za roboczogodzinę – mowa oczywiście tutaj o kwotach brutto.
studenciKolejna sprawa to nabyte doświadczenie. Czemu warto pracować już na studiach? Otóż w przyszłości jeżeli będziemy szukali właściwego zatrudnienia, pracodawca mając przed sobą CV od osoby nawet z niewielkim doświadczeniem, a taką bez doświadczenia, w większości wypadków będzie bardziej skory do zatrudnienia osoby bardziej obrotnej. Jest to bardzo ważna informacja dla każdego studenta. Osoby obrotne, skore do poświęceń wychodzą na tym lepiej. Koniec, kropka. Na koniec rzecz dosyć kuriozalna i może głupia, ale jednak wymagająca wyjaśnienia. Jeżeli pracodawca rozmawia ze studentem o wynagrodzeniu, to najczęściej ma na myśli kwotę brutto, czyli przed opłaceniem jakichkolwiek składek, dlatego należy na to zwrócić uwagę jeszcze przed zaakceptowaniem oferty i podpisaniem umowy.