Jak napisać pracę magisterską

30 września 2018 o 18:08

magisterkaZwieńczeniem studiów magisterskich jest obrona swojej pracy magisterskiej, którą w teorii piszemy przez cały ostatni rok studiów. Jednak jak napisać pracę magisterską, jak powinna ona wyglądać? Oto garść informacji, która powinna przydać się każdemu studentowi podchodzącemu poważnie do tematu.

obrona-pracy-magisterskiejPo pierwsze praca magisterska to nie praca licencjacka i powinna prezentować wyższy poziom. Chodzi tutaj o lepsze i szersze opracowanie problematyki, pełniejsze wykorzystanie literatury, źródeł oraz odpowiedni dobór metod badawczych. Najważniejszymi celami są cele dydaktyczne i naukowe. Wyróżniamy zwykle trzy rodzaje prac – prace teoretyczne, przeglądowe oraz empiryczne. Pierwsze oparte są na badaniach typu poznawczego, zwierając omówienie koncepcji oraz teorii naukowej. Drugi rodzaj to praca, w której dominuje analiza porównawcza literatury, która dotyczy danego problemu. Prace empiryczne opierają się na badaniu związków zachodzących między poszczególnymi zjawiskami i wymagają odwołania się do literatury naukowej, umożliwiającej formułowanie założeń oraz naukowych wniosków. Praca musi mieć odpowiedni temat oraz postawiony cel, który musi być zdefiniowany jasno. By napisać pracę niezbędne będzie współdziałanie z promotorem, który powinien pomagać piszącemu pracę na każdym jej etapie, rozwiewając jego wątpliwości, a w razie konieczności nakierowując na odpowiednie tory.

studenciDobór odpowiednich materiałów do napisania pracy będzie najważniejszą częścią całej procedury. Należy korzystać z tradycyjnej literatury jak i również ze źródeł elektronicznych. Potrzebne będą również odpowiednie czasopisma naukowe, przepisy prawne oraz wszelkie inne źródła mogące rozwinąć wystarczająco dobrze tematykę pracy. Należy pamiętać by temat pracy był wąski, możliwe szczegółowy oraz konkretny. Zwykle temat jest proponowany przez studenta, jednak promotor również może pomóc w tej kwestii. On powinien wiedzieć czy źródła do napisania danej pracy będą wystarczające oraz w szczególności gdzie ich szukać. Ważnymi elementami każdej pracy będą: strona tytułowa, spis treści, streszczenie, słowa kluczowe, wstęp, rozwiniecie tematyki, zakończenie, bibliografia, spis ilustracji, załączniki. Bardzo ważne jest również by każde źródło, z którego korzystamy miało swój przypis, tak by nasza praca nie została posądzona o plagiat. Należy pamiętać, iż napisanie pracy jest to już 90% sukcesu ponieważ sama obrona to zwykle formalność. Dlatego do roboty studencie, nie trać czasu i zacznij pisać!