Discover Europe

27 lutego 2017 o 00:05

3228013943_ba8dc50f8a_zProgram Discover Europe to ogólnoeuropejski konkurs fotograficzny przeznaczony dla studentów. Głównym celem tego programu jest nawiązywanie dialogu pomiędzy studentami różnych narodowości, ukazanie ich punktu widzenia oraz postrzegania Europy. Ideą konkursu jest ukazanie piękna Europy, jej różnorodności w aspektach kultury i tradycji poprzez fotografię.
Organizatorem konkursu jest Erasmus Student Network Polska. Powstał on natomiast dzięki niezmiernie kreatywnej Alicji Kocandy, która studiowała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pierwsza edycja konkursu ograniczyła się tylko do studentów SGH i odbyła się w 2004 roku.
W późniejszych latach w konkursie mogli brać udział już studenci innych uczelni, na których obecny był Erasmus Student Network. Od roku 2008 w konkursie mogli brać udział już studenci wszystkich polskich uczelni, a od roku 2009 wszyscy studenci zagraniczni.
W tym roku mamy już czternastą edycję konkursu. W dalszym ciągu główną ideą konkursu jest ukazanie Europy taką jaką ją widzimy – przekazanie swojego własnego konceptu oraz nawiązanie międzynarodowych znajomości pomiędzy studentami polskimi i tymi pochodzącymi z innych krajów. Dodatkowym celem konkursu jest wspieranie aspirujących, młodych fotografów.
Konkurs dzieli się na trzy kategorie: Citizen Of Europe, My Eurpe, my Home oraz Suprise me, Europe. Pierwsza kategoria dotyczy przedstawienia jednego mieszkańca Europy w jednym ujęciu. Ważne jest tutaj maksimum2039417249_f727889eb2_z emocji oraz treści, które zamkniemy w jednym kadrze. Kategoria druga dotyczy miejsca. Należy ukazać takie miejsce, do którego wracamy z wielką chęcią, takiego które jest wyjątkowe. Może to być pejzaż wiejski lub miejski krajobraz. Ostatnia kategoria dotyczy wspomnień. Jej celem jest ukazanie krótkiej chwili w taki sposób by przedstawiała jakąś historię.
Konkurs składa się również z dwóch części. Są to etap regionalny oraz etap centralny. W pierwszym z etapów jury wybiera 10% zdjęć, które przechodzą do etapu centralnego Dodatkowo po 3 zdjęcia z każdej kategorii są wyłaniane do nagród regionalnych. W drugim etapie ze zdjęć z etapu pierwszego nagradzane są 3 zdjęcia z 3 wskazanych kategorii. Ten etap kończy się uroczystą galą oraz wręczeniem nagród dla zwycięzców. Zdjęcia, które zostały nadesłane z zagranicy przechodzą bezpośrednio do etapu centralnego.8559215239_d56804038e_z
Trzeba pamiętać, iż prócz nagród, które można wygrać w konkursie najważniejszym jest doskonalenie własnych umiejętności fotograficznych oraz możliwość korzystania z lekcji fotografii, które można zobaczyć na stronie Szkoły Fotografii Discover Europe.
W obecny roku zdjęcia można składać przez cały marzec. Gala finałowa została przewidziana na 13 maja 2017 i odbędzie się w Warszawie. Gale regionalne będą odbywały się w Krakowie oraz Gdańsku.