6 kategorii studentów cz. 1

29 stycznia 2014 o 13:44

pracyjacy studenci 2Firma Deloittle wraz z Katedrą Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w roku 2013, wydała obszerny raport nt. pierwszych kroków studentów oraz absolwentów na rynku pracy. Przedmiotem naszych zainteresowań w tym przypadku będą wyniki analizy przeprowadzone przez powyższe podmioty, z których wynika, iż można wyłonić sześć kategorii studentów pod względem stosunku do pracy oraz pozycji jaką zajmuje ona w hierarchii wartości.
Badający przygotowali dla grupy badanej szereg pytań dotyczących ważności różnego rodzaju wartości, np. rodziny, znajomych, pracy, kariery czy czasu wolnego oraz odpowiedzi na różne stwierdzenia, typu: „praca jest najważniejszą rzeczą dla człowieka”. Następnie przygotowano hierarchiczną analizę skupień i przyporządkowano osoby badane do odpowiednich segmentów, dzięki metodzie k-średnich. Na podstawie owych analiz wyodrębniono sześć kategorii studentów: nastawionych na pracę, wymagających, poszukujących znaczenia oraz unikających, beztroskich
i zdystansowanych.
Pierwsza grupa – nastawieni na pracę (29% badanych) to osoby, dla których przede wszystkim ważna jest praca oraz kariera i rozwój zawodowy. Ta grupa w porównaniu z innymi mniej ceni czas wolny czy równowagę między życiem prywatnym a pracą. W przypadku wyboru, na pierwszym miejscu postawią pracę, w ich przekonaniu praca jest czynnikiem pozwalającym na najpełniejszy rozwój. Badana grupa to osoby aktywne, wysoko ceniące swoje kompetencje oraz częściej niż inne grupy mająca plan kariery, a także sposób jej realizacji.pracujacy studenci 1
Grupa druga – wymagający (14% badanych) do pracy przywiązuje dużą wagę, tak samo jak do kariery i pieniędzy, ale jednocześnie ceni work-life balance. Osoby z tej grupy najczęściej pracują lub odbywają praktykę, wysoko cenią swoją wartość jako potencjalnych pracowników, a więc ich oczekiwania wobec pracodawców są nieco wyższe niż u osób z pozostałych grup. W tej grupie mężczyźni przeważali.
Poszukujący znaczenia (20% badanych) to ostatnia z grup dla których praca jest niezwykle istotna, chociaż nie jest ważniejsza od rodziny, przyjaciół czy rozwoju osobistego. W porównaniu do dwóch poprzednich grup, w pracy mniej liczy się dla nich kariera i pieniądze. W przekonaniu tych osób praca powinna być interesująca i ma dawać poczucie spełnienia, a nie być jedynie sposobem na zarabianie pieniędzy. Lepsza oferta finansowa nie byłaby dla tej grupy głównym powodem zmiany pracodawcy. Do tej grupy zaklasyfikowało się najwięcej kobiet.
Powyższe grupy jak widać z przeprowadzonej analizy to grupy, w których osoby cenią sobie pracę, jest ona jedną z głównych wartości, jednak ma różną hierarchię. Osoby te maj zróżnicowane poglądy na nurtujący nas temat, jednak wszystkie krążą wokół kariery, rozwoju zawodowego oraz pracy. Owym wartością przeciwstawiają się trzy kolejne grupy: unikający, beztroscy oraz zdystansowani, jednak ten wątek rozwiniemy w kolejnym naszym artykule już w przyszłym miesiącu.