Ulgi – jak będą wyglądały w kolejnych latach?

31 maja 2018 o 13:38

PKPW 2018 roku nie weszły żadne ustawowe zmiany dotyczące ulg dla studentów i innych grup społecznych. Osoby korzystające z ulgowych biletów na PKP czy PKS mogą spać spokojnie. Jednak co może przynieść rok 2019? Zapraszamy do zapoznania się naszym artykułem.

bilet_pkpOd 2019 roku trzeba będzie stosować regulacje unijne, co oznacza że na własną rękę trzeba będzie dowiadywać się który przewoźnik sprzedaje bilety. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 16 grudnia 2010 r. miała być swego rodzaju rewolucją w organizacji i finansowaniu transportu w naszym pięknym kraju. Koszty zapewnienia zorganizowanego transportu publicznego miała zostać przerzucona z budżetu państwa na budżety samorządów co miało poprawić nie tylko sam transport, ale i zlikwidować tzw. białe plamy – miejsca gdzie nie ma żadnego środka transportu publicznego. Zmiana miała również ukrócić wyłudzanie dotacji na sprzedaż biletów, ponieważ zdarzało się, że kierowca sprzedawał bilety niby dla osób niewidomych po normalnych cenach i zgłaszał się o rekompensatę za sprzedaż tańszych biletów. Wiadomo, że samorządy nie są przygotowane na zmianę dlatego w 2018 roku przesunięto wejście w życie przepisów do kolejnego roku. W uzasadnieniu zmian tłumaczyło, że wydłużenie wejście powyższych przepisów o dodatkowy rok pozwoli na „przeprowadzenie, podjętych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, zmian legislacyjnych w obszarze organizacji niektórych aspektów publicznego transportu zbiorowego, umożliwiających jednostkom samorządu terytorialnego organizację transportu publicznego na swoim obszarze w sposób pozwalający na zaspokojenie potrzeb pasażerów i wprowadzających czytelny sposób dystrybucji środków z budżetu państwa na finansowanie ustawowych ulg”.

bilet_ulgowyOd grudnia 2019 zaczyna obowiązywać unijne rozporządzenie które reguluje sposób zawierania umów na świadczenie przewozów o charakterze publicznym a także warunki, na jakich samorządy rekompensować firmom straty związane z obsługą deficytowych linii. Oznacza to tyle, iż student czy inna osoba uprawniona będą musieli dowiadywać się który przewoźnik może mu sprzedać ulgowy bilet. Samorząd może natomiast z własnej inicjatywy przygotować materiały informacyjne informujące jaki przewoźnik na danym terenie może sprzedawać bilety ulgowe. Co się stanie gdy trafimy na przewoźnika nie mogącego sprzedać ulgowych biletów? Trzeba będzie kupić bilet normalny, mimo że zniżka może obowiązywać. Zmiany wejdą w życie kwestia tylko jak ustawodawca polski się do tego odniesie i czy nie ułatwi pracy samorządowcom, a tym samym życia konsumentom.