Ubezpieczenie zdrowotne studenta

29 sierpnia 2018 o 20:03

studenciStudenci oraz doktoranci podlegają w Polsce obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Co należy zrobić by nie mieć problemów i załatwić wszystkie formalności bezproblemowo? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

ubezpieczenie-studiaTak jak pisaliśmy studenci oraz doktoranci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jakie są wytyczne? Oto one: Szkoła wyższa zgłasza daną osobę do ubezpieczenia oraz opłaca składkę za studenta, który kończył 26 rok życia i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, nie ukończył 26 roku życia oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, w szczególności gdy nie posiada rodziców, opiekunów prawnych lub małżonka albo osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oraz gdy student lub doktorant nie pobiera renty rodzinnej. Zwykle podstawą zgłoszenia danego studenta do ubezpieczenia jest złożenie odpowiedniego formularza w dziekanacie wraz z oświadczeniem o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta i doktoranta wygasa z dniem ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla studentów i doktorantów wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich.

studentkaPrawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla członków rodziny studenta lub doktoranta ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Student lub doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jest zobowiązany niezwłocznie poinformować dziekanat lub sekretariat studiów doktoranckich o powstaniu innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, działalność gospodarcza) oraz o zmianie danych swoich lub zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Należy pamiętać, iż ubezpieczenie zdrowotne jest niezwykle ważne i nie można tego obowiązku zaniechać. Pomaga ono w wielu, nieprzewidywalnych sytuacjach w trakcie (zwykle) pięcioletniego toku studiów. Kolejną sprawą jest pamiętanie o ubezpieczeniu. W razie jakiegokolwiek urazu, uszczerbku na zdrowiu można zwrócić się do ZUS o odszkodowanie, które dla studenta może okazać się niezłym zastrzykiem pieniędzy.