Stypendia i zapomogi w 2018 roku cz. 1

2 stycznia 2018 o 19:08

stuenciStudenci bardzo często korzystają nazwijmy to dodatkowych źródeł finansowania. Nie mówimy tutaj o „kochane pieniążki prześlijcie rodzice”, ale o profitach, które może otrzymać student z uczelni, które na pewno będą mogły podreperować zawsze niedopięty budżet studencki. W dzisiejszym artykule pokrótce omówimy temat stypendiów i zapomóg w roku 2018 na jakie może liczyć polski żak.

studentkaPomoc materialną studentom gwarantują przepisy prawa – dokładniej chodzi tutaj o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku. Zgodnie z nią każdy student może ubiegać się o pomoc materialną i to bez względu na to czy jest studentem uczelni publicznej czy niepublicznej oraz bez względu czy studiuje dziennie czy zaocznie. Jeżeli student uczy się na kilku uczeniach jednocześnie to będzie mógł pobierać świadczenie tylko na jednej z nich. Jakie wyróżniamy pomoce? Jest to stypendium socjalne, zapomoga, stypendium naukowe oraz stypendium ministerialne. Zacznijmy od końca. O stypendium z ministerstwa można ubiegać się po zakończeniu pierwszego roku w przypadku gdy posiada się wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne czy naukowe. Czym są te wybitne osiągnięcia? Otóż w przypadku nauki chodzi o pracę naukową, wyróżnienia na olimpiadach, czynny udział w konferencjach lub też publikowanie artykułów naukowych. Przyznaniem stypendiów za osiągnięcia naukowe zajmuje się Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Osiągnięciami sportowymi zajmuje się oczywiście Minister Sportu i Turystyki, który przyzna stypendium za udział studenta w igrzyskach olimpijskich czy paraolimpijskich oraz za zajęcie jednego z pierwszych pięciu miejsc w zawodach o randze międzynarodowej lub krajowej. Wysokość stypendiów jest określana przez właściwego ministra, jednak nie może one by większe od kwoty 15 tysięcy złotych. Studenci po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich oraz studiów licencjackich mogą otrzymać tzw. Diamentowy Grant, który póki co w 2018 roku wynosi maksymalnie 220 tysięcy złotych. Te pieniądze mogą być przeznaczone na wydatki związane z prowadzeniem badań naukowy teoretycznych czy też praktycznych. Dodatkowo student będzie również otrzymywał wynagrodzenie miesięczne nie niższe niż 2,5 tysiąca złotych. Jednym słowem jest o co się starać.

studentkiStypendium naukowe może otrzymać student za dobre wyniki w nauce. O stypendium może starać się każdy student drugiego lub wyższego roku każdych studiów. Nie ma znaczenia czy są to studia licencjackie, magisterskie, I stopnia, uzupełniające, itd. Każdy ma równe prawa do tego stypendium. Studenci pierwszego roku również nie są poszkodowani. W związku z tym, iż nie mogą otrzymać stypendium naukowego z prostej przyczyny – jeszcze nie mieli szansy się wykazać – mogą trzymać stypendium rektora. Jest to finansowanie, które może otrzymać student jeżeli jest laureatem olimpiady międzynarodowej lub finalistą konkretnej olimpiady o zasięgu krajowym. W celu otrzymania stypendium naukowego należy wykazać się odpowiednią średnią (minimalny próg to 4.0) oraz ewentualnie dodatkowymi atutami, np. uczestnictwem w konferencjach itd. Pod uwagę brane są ocen za poprzedni rok. Stypendium może otrzymać tylko 10% dane roku, dlatego często należy posiadać dużo większą średnią niż próg minimalny. Każda uczelnia wyższa ustala sama wymagania jakie należy spełnić by stypendium otrzymać.