Student – cele i plany zawodowe

26 maja 2014 o 08:48

studentkaStudia nie trwają wiecznie, niestety kiedyś się skończą, a po nich zaczyna się prawdziwe życie. Należy znaleźć pracę, każdy oczywiście chce najlepiej płatną, ale czy jest to takie proste, czy każdy student ma gwarancję zatrudnienia po zakończeniu nauki? Niestety nie. Jak tego uniknąć, w jaki sposób przygotować się do wejścia na rynek pracy? Trzeba już odpowiednio nakreślić sobie cele oraz plany zawodowe. Nasz dzisiejszy artykuł połączony jest nieco z ostatnimi artykułami na temat kategorii studentów, zapraszamy do lektury.
Według badań przeprowadzonych przez firmę Deloitte 38% studentów objętych badaniem postawiło sobie za cel zawodowy zostanie ekspertem w swojej dziedzinie, drugie miejsce zajęło postanowienie o niezależności finansowej (22,7% badanych). Pierwszą opcję wybierali kwestionariusznajczęściej ‘nastawienie na pracę’, rzadziej stawiając na stabilne i bezpieczne środowisko pracy. W ankiecie pojawiło się także stwierdzenie – „chcę być bogaty” i o dziwo na tę odpowiedź postawiło tylko 4,2% badanych. Studenci z grupy ‘poszukujący znaczenia’ praktycznie w ogóle nie wybierali tej opcji, co potwierdza wcześniejsze badania, że studenci z tej grupy pieniędzy w życiu jak i w pracy nie stawiają na piedestale. Grupa studentów ‘unikających’ w większości postawiła na pracę w stabilnym środowisku. Ogół studentów badanych 8,6%, ‘unikający’ 16%. Dla ‘zdystansowanych’ najmniejsze znaczenie było zostanie top menadżerem w porównaniu z ogółem (4,2% przeciw 9,2%). Jeżeli chodzi o różnicach wyboru między mężczyznami, a kobietami to obejmowała ona głównie kwestie finansowe (niezależność finansowa czy bycie bogatym). Kobiety dużo częściej od mężczyzn wybierały niezależność finansową – odpowiednio 24,5% i 19,5%. Jednak już bogactwo było ważniejsze dla mężczyzn, za którym opowiedziało się 7,4%, a kobiet 2,6%. Warte uwagi jest to, że bogactwo dla osób badanych było najmniej ważne w ogóle, nie zależność finansowa jednym z najważniejszych czynników w przyszłej pracy. Porównując respondentów z Polski to całego regionu statystyka wypadała bardzo podobnie. W nielicznych tylko krajach wyglądało to inaczej, gdzie na przykład na Litwie niezależność finansowa była równie ważna co wypracowanie pozycji eksperta w swojej dziedzinie. Bycie top menadżerem zwykle znajdowało się na trzecie, czwartej pozycji, wyjątkiem stanowili tutaj studenci z Albanii, dla których była to druga najważniejsza odpowiedź.
ankietaJeżeli chodzi już o same plany, to mniej więcej jedna trzecia badanych chciałaby pracować w obszarze związanym z ich kierunkiem studiów, ale na stwierdzenie czy ‘raczej chcesz’ pracować w obszarze związanym z twoim kierunkiem studiów opowiedziała się już połowa ankieterów. Razem daje to nam 80% respondentów. Jeżeli chodzi już o skonkretyzowane plany zawodowe to tylko nieliczna 15% grupa jednoznacznie odpowiadała, iż takie posiada. 19% natomiast odpowiedziało iż posiada opracowany plan poszukiwania atrakcyjnej pracy. Prawie 43% badanych potrzebuje jeszcze czasu na podjęcie tak ważnych decyzji w sprawach swojej przyszłości zawodowej.
Reasumując, większość z grupy przebadanych studentów stawia sobie za cel bycie ekspertem w danej dziedzinie, najmniej stawiając na bycie bogatym. Natomiast około połowy respondentów ma już przygotowany plan działania lub wie gdzie będzie pracować po zakończeniu nauki.