Oddaj krew!

30 października 2014 o 11:42

oddanie-krwiMało kto wie, że historia krwiodawstwa w Polsce sięga roku 1935, kiedy to utworzono przy Szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie pierwszy ośrodek w kraju pod nazwą Instytut Pobierania i Konserwacji Krwi. W roku kolejnym powstała w Łodzi Centralna Stacja Wypadkowa, w której skład wchodził Ośrodek Przetaczania Krwi.
II wojna światowa przyniosła jedną z najpiękniejszych kart historii Polskiego Czerwonego Krzyża, kiedy to przeważającej liczbie kobiety i młodzież oddawali krew dla powstańców warszawskich. Honorowymi krwiodawcami byli także sanitariusze i pielęgniarki. Po wojnie, w 1945 roku, otwarto pierwszą przetaczalnię w kraju w Łodzi. Kolejne lata przyniosły wzrost liczby punktów poboru krwi, jej przetaczania oraz magazynowania. Wraz ze wzrostem emisji studentaudycji i ogłoszeń odnośnie krwiodawstwa, rosła świadomość społeczna oraz szacunek dla honorowego krwiodawstwa.
Czym jest krwiodawstwo? To dobrowolne, świadome i bezpłatne oddawanie krwi, a honorowym dawcą krwi staje się po zarejestrowaniu w jednostce publicznej służby krwi i jej oddaniu. Ponieważ krwiodawstwo jest bezpłatne, postanowiono w inny sposób uhonorować dawców nadając im rożne przywileje, w tym ulgi.
Przede wszystkim honorowym dawcą krwi może zostać każdy, kto ukończył 18 rok życia i spełnia wymagania wskazane w formularzu krwiodawcy (dostępny na stronie stacji krwiodawstwa). Zatem jakie przywileje przysługują? Zalicza się do nich m.in. posiłek regeneracyjny o wartości 4.500 kalorii – to 8 czekolad, 1 wafelek i 1 sok. Do tego przysługuje zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddało się krew. Do tego ustawodawca przewidział ulgę podatkową z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa. Co ciekawe i mało znane, krwiodawca ma prawo do odliczenia od dochodu (przychodu) w wysokości odpowiedniej dla ilości oddanej krwi. Reguluje to ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych – Ulotka Ministerstwa Finansów dotycząca ulgi podatkowej dla honorowych krwiodawców. Do kolejnej ulgi zalicza się zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi oraz wykonanie bezpłatnych nadań laboratoryjnych.
Zasłużonemu honorowemu dawcy przysługuje zniżka na leki, w tym częściowo na antybiotyki. Zasłużeni krwiodawcy mogą także korzystać bez kolejki z opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Wiele miast nadaje ulgi także w zakresie korzystania z komunikacji miejskiej. Dzięki krwiodawstwospecjalnie dedykowanym akcjom społecznym dla dawców, mogą oni korzystać z ulg w hotelach, restauracjach czy salonach kosmetycznych i fryzjerskich.
Pomimo, iż w Polsce co roku przeprowadza się różne akcje dotyczące krwiodawstwa, liczba honorowych dawców krwi maleje. Dlatego ważne jest, by studencka brać aktywnie udzielała się na tej kanwie. Zwłaszcza, gdy można otrzymać za to kilka czekolad i liczne ulgi. Jednak nie ma nic cenniejszego niż honorowa pomoc drugiemu człowiekowi.