Erasmus – inwestycja w siebie

14 lutego 2014 o 19:10

erasmus-programKażdy młody człowiek okres studiów chciałby wykorzystać w jak najbardziej owocny sposób w stosunku do dalszej kariery zawodowej. Dzięki programowi Erasmus uruchomionego przez Komisję Europejską w 1987 roku ma taką możliwość.Program ma na celu finansowanie wyjazdu na studia do zagranicznej szkoły, bądź na praktykę w zagranicznym przedsiębiorstwie.
Student może skorzystać maksymalnie dwukrotnie wyjeżdżając raz na studia i raz na praktykę. Szansę na owy wyjazd mają wszyscy zarówno ci uczący się dziennie, ale także ci uczęszczający na studia wieczorowe i zaoczne. Warunkiem jest by uczelnia posiadała kartę uczelni Erasmus i brała aktywny udział w programie.
O wyjazd ubiegać się można w swojej macierzystej uczelni, która dostaje fundusze od Komisji na wyjazdy przeznaczone dla studentów, a także prowadzi rekrutację kandydatów, którym przyzna stypendia zagraniczne. Na studia i praktykę można wyjechać na okres od 3 do 12 miesięcy, w obrębie jednego roku akademickiego.
Jako stypendysta Erasmus wszystkie zaliczenia i egzaminy, które zostały zdane akceptowane są przez wszystkie uczelnie biorące udział w programie. Wygodnym rozwiązaniem jest, że część studiów można odbyć na tym samym kierunku, bądź kierunku pokrewnym, co pozwoli rozwijać swoją wiedzę także w innych dziedzinach.erasmus
Naukę można podjąć w krajach Unii Europejskiej, w Islandii, Norwegii i Lichtenstein, a także Chorwacji i Turcji. Tak jak w przypadku uczelni, instytucje, które przyjmują na praktykę muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w programie.
Korzystając z szansy, jako daję nam Erasmus, młodzi ludzie zyskuję ogromnie dużo. Dzięki wyjazdowi człowiek czuje się silniejszy, pewniejszy, wierzy, że poradzi sobie lepiej w życiu. Studenci doskonalą język, uczą się w międzykulturowych grupach, a także zdobywają doświadczenie. Jest to program, z którego powinien skorzystać każdy, bowiem można na tym jedynie zyskać!