6 kategorii studentów cz 2

18 lutego 2014 o 14:39

studenci 1W ostatnim miesiącu zaczęliśmy omawiać kategorie studentów (na rynku pracy), które były wynikiem badań przeprowadzonych w 2013 roku przez firmę Deloittle oraz Katedrę Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Badania wykazały, iż można wyróżnić sześć kategorii studentów. Omówiliśmy do tej pory trzy: nastawionych na pracę, wymagających oraz poszukujących znaczenia. Zostały ostatnie trzy: unikających, beztroskich i zdystansowanych. Zapraszamy do lektury.
Unikający (11% badanych) to pierwsza z grup, dla której praca nie jest już centralną wartością. Dla osób z tej grupy, ważniejsze od pracy jest spokojne życie, bez większych wyzwań. Ważne by praca była mało stresująca, a czasu wolnego było sporo. Ta grupa dużo częściej zgadza się ze stwierdzeniem, że praca jest jedynie sposobem na zarabianie. Unikający cenią w szczególności, pewność posady, brak presji oraz stresu. Przedstawiciele tej grupy rzadziej pracowali i odbywali praktyki, a także niżej cenili swoje kompetencje, co za tym idzie, również szanse na rynku pracy. Rzadziej posiadali oni również plan w jaki sposób będą szukać i zdobywać dobrą pracę.
Beztroscy (16% badanych) to kolejna grupa. Ta grupa w porównaniu do innych bardziej od pracy, kariery czy własnego rozwoju ceni przyjaciół, znajomych oraz czas wolny. Beztroscy to osoby, które przywiązują mniejszą wagę do poszczególnych aspektów pracy, a w szczególności do jej społecznej użyteczności. Są to osoby nastawione na czerpanie przyjemności z życia, nie koniecznie poprzez pracę.studenci 2
Ostatnia z grup to zdystansowani (11% badanych). Dla nich praca stanowi peryferyjną wartość w życiu – na pierwszym miejscy stawiają zdrowie oraz rodzinę, ale także równowagę pomiędzy życiem prywatnym a pracą (z przewagą dla życia prywatnego). W samej pracy liczy się dla nich przede wszystkim kontakt z miłymi ludźmi, równe traktowanie oraz społeczna użyteczność. Osoby z tej grupy nie zrezygnują z rodziny i relacji z bliskimi osobami, na rzecz kariery zawodowej.
Podsumowując obecny i ostatni artykuł chcielibyśmy jeszcze wskazać, iż osoby, które znajdowały się w poszczególnych segmentach, nie różniły się istotnie pod względem wieku. Średni wiek to 22 lata. Grupy były również porównywalne pod względem roku studiów, z jednym wyjątkiem – w grupie osób wymagających znajdowało się więcej absolwentów niż osób dalej studiujących.
W poszczególnych grupach brak również było znaczących różnic ze względu na rodzaj studiów (dzienne, wieczorowe), studiowany kierunek czy płeć. Czynniki rozróżniające dane grupy to będą cechy charakteru lub cechy środowiskowe (wychowanie, etos pracy w rodzinie). Nie były jednak one przedmiotem badań.