Stypendium od Ministra

29 kwietnia 2015 o 11:00

stypendium-od-rzaduPowszechnie wiadomo, że studenci nie mają bogatego budżetu, by utrzymać się na studiach poza miejscem zamieszkania. A przecież chciałoby się jeszcze na imprezę pójść czy do kina, a dziura budżetowa czasem staje się nie do ogarnięcia. Wyjść z takiej sytuacji jest kilka. Można na przykład poszukać pracy i dorobić sobie, można także zacisnąć pasa i zrezygnować z dodatkowych przyjemności. Jednak coraz ciekawszym i atrakcyjniejszym wyjściem z takiej trudnej sytuacji jest… nauka. Tak! Wystarczy poświęcić się temu, po co się poszło na studia (i nie chodzi tu o imprezowanie) i pozgłębiać wiedzę, po udzielać się naukowo. Taka postawa może zaprocentować w postaci dodatkowych pieniędzy, czyli stypendium. Oprócz stypendium socjalnego, które stawia wymóg osiągania pewnych progów dochodowych, studenci mogą starać się o stypendia naukowe.
Wiele uczelni wyższych oferuje coraz atrakcyjniejsze stypendia naukowe, by przyciągnąć studentów i jednocześnie zadbać o jak najwyższy poziom naukowy młodych ludzi. Ale uczelniana kasa to nie wszystko, co może pomóc ambitnemu studentowi. W grę wchodzą także dość wysokie stypendia ministerialne. Jak ubiegać się o takie pieniądze?
stypendiumPrzed rozpoczęciem roku akademickiego, w okolicach lipca, na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazuje się informacja kto i w jaki sposób może uzyskać takie stypendium. I tak: o stypendium może ubiegać się student, który zaliczył (pozytywnie oczywiście) co najmniej pierwszy rok studiów. W przypadku studiów drugiego stopnia studenci, który będą dopiero na pierwszym roku mogą już składać dokumenty o przyznanie ministerialnego stypendium. Należy podkreślić, iż to stypendium przeznaczone jest dla tych żaków, którzy osiągnęli wybitne osiągnięcia naukowe, wyróżnia się w nauce lub posiadający osiągnięcia artystyczne lub sportowe.
Dla ułatwienia i wyjaśnienia wątpliwości Ministerstwo wyjaśnia, czym są wybitne osiągnięcia naukowe. Zalicza się do nich między innymi publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje książkowe. Oprócz tego wskazuje się także na udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego, wystąpienia na konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.
Wysokość stypendium ministerialnego wynosi nie więcej niż 15.000 zł, jednak konkretna kwota uzależniona jest od liczby osób stypendium-ministerialnespełniających kryteria. Przyznaje się jednak nie więcej niż 1.000 stypendiów. Stypendia wypłacane są jednorazowo przez uczelnię ze środków przekazanych na ten cel przez Ministerstwo.
Jak widać jest się o co starać, a kwota 15.000 zł może zabezpieczyć rok życia studenta, reperując jego budżet. Warto zatem pomyśleć o skrupulatnej nauce i aktywności w środowisku naukowym. Może to w przyszłości zaprocentować nie tylko dodatkowymi środkami finansowymi, ale i możliwościami zatrudnienia.